Hem
Företaget
Tjänster
Nyheter
Seminarier
Historia
På Jobbet
Kontakta oss
Uppdrag
Andra projekt
nyheter
 
English
PRESSMEDDELANDE

IVL och MiljöRapporten i samarbete

IVL Svenska Miljöinstitutet har inlett ett samarbete med nyhetsbrevet MiljöRapporten, som är ledande i Sverige på specialiserad information och analyser för personer som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhetsfrågor. – IVL är en naturlig mötesplats för alla som både forskar och arbetar praktiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor, och vi vill gärna bidra till att fördjupa kunskaperna genom seriös och sakkunnig nyhetsförmedling inom området, säger Tord Svedberg, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.
MiljöRapportens tidigare ägare, Talentum, sålde i somras nyhetsbrevet till Claes Sjöberg, som en gång grundande MiljöRapporten, och som under många år varit konsult och rådgivare åt företag och organisationer, däribland IVL. Nu blir han chefredaktör och flyttar in MiljöRapporten med totalt fyra medarbetare, i hyrda lokaler hos IVL i Stockholm. MiljöRapporten är fristående och IVL har inget ägande i verksamheten. Däremot kommer IVL och MiljöRapporten att inleda vissa samarbeten, bland annat ska IVL:s utbildningsenhet IVL Kunskap och MiljöRapporten framöver samarbeta kring kurser och seminarier för miljöchefer och andra inom näringsliv, myndigheter och organisationer. – IVL har den största samlade kompetensen inom miljö och hållbarhet i Sverige, säger Claes Sjöberg, MiljöRapportens chefredaktör. Det ska bli oerhört stimulerande att i den här kreativa omgivningen producera Miljörapporten.
– Miljödebatten har blivit allt mer komplex och intensiv. Det behövs kunniga analyser och vi hoppas att både våra medarbetare och kunder kommer att ha professionell nytta av att få ta del av MiljöRapportens nyhetstjänster, säger Tord Svedberg.

För mer information:
Eva Bingel, informationschef IVL Svenska Miljöinstitutet, tel 08-598 563 82
Tord Svedberg, vd, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel 08-598 563 94
Claes Sjöberg, chefredaktör MiljöRapporten, 070-662 64 71
www.ivl.se
www.miljorapporten.se
PRESSMEDDELANDE

Talentum säljer MiljöRapporten till Tomorrow Media

Talentum Sweden har träffat avtal om försäljning av MiljöRapporten till Tomorrow Media. MiljöRapporten består idag av en tryckt månadstidning, samt MiljöRapporten Direkt, dagliga nyheter via e-post och webb.
Tomorrow Media ägs av Claes Sjöberg, som är den som startade MiljöRapporten redan 1989, och som drev den och ytterligare en miljötidskrift i 10 år, innan han sålde båda. Han startade därefter ett konsultbolag inom PR och kommunikation, med särskild inriktning på miljö och näringsliv. Konsultverksamheten såldes för ett par år sedan och Claes Sjöberg återvänder nu till publicistisk verksamhet.

– Det ska bli spännande att ta över MiljöRapporten igen, säger Claes Sjöberg.  Miljö- och hållbarhetsfrågorna har idag slagit igenom brett i samhället och alla medier bevakar idag området. Min plan för MiljöRapporten är därför att styra ännu mer mot enbart den professionella marknaden, alltså CSR-chefer, miljöchefer och handläggare inom näringsliv, myndigheter och organisationer. De kommer att få service inte bara med kvalificerade nyheter, utan också med analyser och utbildning.
Två av MiljöRapportens journalister följer med till Tomorrow Media och övertagandet sker per 1 juli 2009. – Vi ser kontinuerligt över vår verksamhet och när Claes kontaktade oss tyckte vi att det var naturligt att diskutera med honom om Miljörapportens framtida hemvist. Den överenskommelse vi har gjort är enligt vår bedömning bra för både vår personal och för titelns framtida möjligheter, säger Christer Björkin, vd för Talentum Sweden AB.

För mer information:
Christer Björkin, Talentum, tel 070-959 75 61
Claes Sjöberg, Tomorrow Media tel 070-662 64 71


Om klimatet - litterära inlägg i samhällsdebatten

Energimyndigheten bad mig vara moderator för en debatt på det numera gigantiska Energitinget på Älvsjömässan i Stockholm. Det blev en eftermiddag i högt tempo, där två flitiga samhällsdebattörer som författat varsin bok om klimatfrågan, utfrågades och diskuterade. Den ena av dem var Christian Azar, Chalmersprofessor som skrivit boken Makten över klimatet, och den andre Klas Eklund, tidigare chefekonom på SEB, som nyligen kom ut med boken Vårt klimat. Klas Eklund som haft stora framgångar med sin lärobok Vår ekonomi, har sedan en tid grundligt studerat klimatfrågan och skrivit en mycket pedagogisk grundbok om klimathotet. Christian Azars bok är annorlunda upplagd, reflekterande och med personliga upplevelser, men också mycket bra som introduktion. På Energitinget försökte jag se vad som förenade dem – och var de hade olika uppfattningar.
Så här tyckte de om några olika frågor:
Om klimatskeptikerna – visst kan man lyssna på dem, men nej, jag är övertygad om att klimathotet är reellt, sa Klas Eklund. Tiden av tvekan är förbi, höll Azar med om.
Om överdrifter i klimatdebatten – båda tyckte att det cirkulerade för många överdrifter om enorma höjningar av vattenytan, utplåning av djurarter och stopp för Golfströmmen. Det är illa nog som det är, tyckte båda.
Om individuellt ansvar – för mycket fokus på detta, tyckte både Azar och Eklund. Det är väl bra med byte till lågenergilampor och att cykla istället för att åka bil, men det räddar knappast världen. Här handlar det snarare om institutionella förändringar och framförallt ekonomiska styrmedel i form av utsläppshandel och koldioxidskatter som kommer att göra förnybar energi, koldioxidlagring och energieffektivisering högintressant.
Om kärnkraften som räddare i nöden – ja kanske, det är intressant, tyckte Eklund. Nej, sa Azar, framförallt på grund av riskerna för spridning av radioaktivt material om världen bygger flera tusen nya kärnkraftverk.
Om flexibla mekanismer – Sverige bör satsa pengarna där man får mest nytta, och det är ofta i andra länder, tyckte Eklund som dock varnade för byråkrati och misshushållning i samband med CDM-projekt. Visst, men det är inte den enda lösningen, sa Azar.
Om indivduella koldioxidkvoter – Nej, det blir Storebror ser dig och omöjligt att övervaka, tyckte båda.
Läs gärna böckerna.


Kan man flyga i det hållbara samhället?

Jag blev inbjuden att tala vid ett möte hos BARIS.
Är förkortningen inte bekant? Nej, alla känner inte till denna organisation, som står för Board of Airline Representatives in Sweden och är en sammanslutning för internationella flygbolag som har flygverksamhet till och från Arlanda. Temat var flyget och miljö- och klimatdebatten. Jag har under senare år lett ett flertal seminarier och workshops för flygbranschen. Branschen har känt sig pressad av att utses som skurk i klimatdebatten, där flyget ofta är en måltavla. Mitt budskap: flyget kan lära av andra branscher som varit måltavlor i miljödebatten.
Se på bilindustrin, som numera ständigt framhåller sina bilar, som drivs med biogas, etanol, vätgas eller el och som har hybridmotorer, batterier eller annat. Bilindustrin har – trots att de flesta nytillverkade bilar är konventionella – redan accepterat förändringen. Bränslen och drivlinor kommer att förändras – men bilen består.
Eller se på kemindustrin, där många företag utvecklade omfattande program för miljöskydd och minskade utsläpp och blev föregångare inom miljörapportering.
För flygbranschen har de senaste årens gatlopp i medierna varit obehagligt. Långt ifrån alla flygbolag har hållbarhetsrapportering, den egna personalen är inte tillräckligt kunnig i frågorna och man ägnar sig ibland åt att smutskasta andra transportslag, istället för att koncentrera sig på den egna verksamheten.
Branschen behöver visa att den är proaktiv. Flyget har goda förutsättningar. Det är en högteknologisk bransch med högt säkerhetsmedvetande. Många flygplatser och flygbolag har kommit en bra bit på väg för att minska sina utsläpp, genom gröna inflygningar, experiment med inblandning av förnybara bränslen, mer effektiva motorer och genom att flyget snart kommer in i utsläppshandeln. Och inte minst: människor tycker om att flyga.
Flygbranschen kan och bör kommunicera handling. Inte heltäckande lösningar, de finns ännu inte. Men det är heller inte nödvändigt. Det viktigaste är att påbörja arbetet.


Kontaktinfo